ХЕХ-ны хурлын шийдвэр

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ХУРАЛ (2014 оны 4 дүгээр сарын 30)

Хурлын шийдвэр:

  • Хөтөлбөрийн хорооны түр журмыг мөрдөх товч зааврын төслийг гишүүдэд хүргүүлж, саналыг бичгээр авахаар тогтов.

  • ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО