ХЕХ-ны хурлын шийдвэр

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ХУРАЛ (2015 оны 04 дүгээр сарын 01)

А. ХӨТӨЛБӨР ШИНЭЭР НЭЭХ АСУУДАЛ (ИНДЕКС, ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ)

 

Хөтөлбөр

Харьяалал

Хэлэлцэх асуудал

Хурлын шийдвэр

1

Урлаг судлал /маг,док/

ШУС

2015.01.14-ний МУИС-ийн захирлын тушаалаар томилогдсон ажлын хэсгийн тайлантай танилцаж, магистр, докторын хөтөлбөр батлах тухай

Урлаг судлал нөхцөлтэйгөөр БАТЛАВ.

 

Б. БУСАД АСУУДАЛ

 

Харьяалал

Хэлэлцэх асуудал

Хурлын шийдвэр

1

-

Хууль зүйн сургуулийн Бакалаврын мэргэжлийн суурь хичээлийг хэлэлцэх

  • Хууль зүйн сургуулийн Бакалаврын мэргэжлийн суурь хичээлийг БАТЛАВ.

 

  • ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО