ХЕХ-ны хурлын шийдвэр

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ХУРАЛ (2015 оны 03 дугаар сарын 09)

А. БУСАД АСУУДАЛ

 

Харьяалал

Хэлэлцэх асуудал

Хурлын шийдвэр

1

-

Бүрэлдэхүүн сургуулиудын мэргэжлийн хөтөлбөрийн хяналтын тоо тогтоох

 

  • ШУС-ийн 3 салбар тус бүрээр, Орхон сургууль, ХШУИС-ийг бүрэлдэхүүн сургуулийн хөтөлбөрийн хорооноос ирсэн саналын дагуу БАТЛАВ.
  • ОУХНУС-ийн хяналтын тоог хөтөлбөрийн дэд хороогоор хэлэлцсэний дараа хэлэлцэхээр ТОГТОВ.

  • ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО