ХЕХ-ны хурлын шийдвэр

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ХУРАЛ (2015 оны 01 дүгээр сарын 23)

А. ХӨТӨЛБӨР ШИНЭЭР НЭЭХ АСУУДАЛ (ИНДЕКС, ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ)

 

Хөтөлбөр

Харьяалал

Хэлэлцэх асуудал

Хурлын шийдвэр

1

Бизнесийн сургуулийн хөтөлбөрүүд /маг,док/

БС

2015.01.14-ний МУИС-ийн захирлын тушаалаар томилогдсон ажлын хэсгийн тайлантай танилцаж, магистр, докторын хөтөлбөр батлах тухай

Бизнесийн сургуулийн магистрын 7, докторын 1 хөтөлбөрийг БАТЛАВ.

2

Хууль зүйн сургуулийн хөтөлбөрүүд /маг,док/

ХЗС

Хууль зүйн сургуулийн хөтөлбөрүүдийг БАТЛАВ.

3

Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургуулийн хөтөлбөрүүд /маг,док/

ОУХНУС

Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургуулийн хөтөлбөрүүдийг БАТЛАВ.

4

Сэтгэл судлал /маг,док/

ШУС

Сэтгэл судлалын хөтөлбөрийг БАТЛАВ.

5

Гадаад хэлний орчуулга /маг,док/

ШУС

Гадаад хэлний орчуулга хөтөлбөрийг дахин сайжруулах зөвлөмж өгч ХОЙШЛУУЛАВ.

6

Урлаг судлал /маг,док/

ШУС

Урлаг судлал хөтөлбөрийг дахин сайжруулах зөвлөмж өгч ХОЙШЛУУЛАВ.

7

Буддын гүн ухаан /маг,док/

ШУС

Буддын гүн ухаан хөтөлбөрийг дахин сайжруулах зөвлөмж өгч ХОЙШЛУУЛАВ.

8

Сансар судлал /маг,док/

ШУС

Сансар судлал хөтөлбөрийг дахин сайжруулах зөвлөмж өгч ХОЙШЛУУЛАВ.

  • ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО