ХЕХ-ны хурлын шийдвэр

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ХУРАЛ (2015 оны 01 дүгээр сарын 22)

А. ХӨТӨЛБӨР ШИНЭЭР НЭЭХ АСУУДАЛ (ИНДЕКС, ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ)

 

Хөтөлбөр

Харьяалал

Хэлэлцэх асуудал

Хурлын шийдвэр

1

Гадаад хэл шинжлэл /маг,док/

ШУС

2015.01.14-ний МУИС-ийн захирлын тушаалаар томилогдсон ажлын хэсгийн тайлантай танилцаж, магистр, докторын хөтөлбөр батлах тухай

Гадаад хэл шинжлэл хөтөлбөрийг БАТЛАВ.

2

Философи /маг,док/

Философийн хөтөлбөрийг БАТЛАВ.

3

Хими /маг,док/

Химийн хөтөлбөрийг БАТЛАВ.

4

Биологийн тэнхимийн хөтөлбөрүүд /маг,док/

Индекс тодорхойгүй хөтөлбөрүүдийг тухайн үед нь хэрэгжүүлж эхлэхээр ТОГТОВ. Индекстэй хөтөлбөрүүдийг БАТЛАВ. 

5

Газарзүйн тэнхимийн хөтөлбөрүүд /маг,док/

Газарзүйн тэнхимийн хөтөлбөрүүдийг БАТЛАВ.

6

Геологи, геофизикийн тэнхимийн хөтөлбөрүүд /маг,док/

Геологи, геофизиктйг тэнхимийн хөтөлбөрүүдийг БАТЛАВ.

7

Физик /маг,док/

Физикийн хөтөлбөрийг БАТЛАВ.

8

Багш, математик /маг,док/

Багш, математикийн хөтөлбөрийг БАТЛАВ

9

Багшийн багц хөтөлбөрүүд /маг,док/

Багшийн багц хөтөлбөрүүдийг БАТЛАВ.

  • ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО