ХЕХ-ны хурлын шийдвэр

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ХУРАЛ (2021 оны 06 дугаар сарын 14)

А. ХӨТӨЛБӨР ШИНЭЭР НЭЭХ АСУУДАЛ (ХӨТӨЛБӨР НЭЭХ)

 

Хөтөлбөр

Харьяалал

Хэлэлцэх асуудал

Шийдвэр

1

Газрын тос, хий, нүүрс боловсруулалтын технологи

ХБИТ

Тусгай зөвшөөрөл авах тухай (урьдчилсан магадлан итгэмжлэлийн хүсэлт гаргах)

ДЭМЖИВ.

 

Хөтөлбөрийн урьдчилсан магадлан итгэмжлэлд орохыг дэмжив.

Б. СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ОРУУЛАХ ӨӨРЧЛӨЛТ

2

Компьютерийн сүлжээ

ЭХИТ

Мэргэжлийн суурь, мэргэжлийн багцад өөрчлөлт оруулах тухай

ДЭМЖИВ.

 

“Компьютерийн сүлжээ”, “Сүлжээний технологи”, “Сэргээгдэх эрчим хүч”, “Электроник” бакалаврын хөтөлбөрүүдийн мэргэжлийн суурь болон мэргэжлийн заавал үзэх багцад оруулсан өөрчлөлтийг дэмжив.

Сүлжээний технологи

Сэргээгдэх эрчим хүч

Электроник

 

  • ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО