ХЕХ-ны хурлын шийдвэр

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ХУРАЛ (2020 оны 11 дугаар сарын 17)

Хэлэлцэх асуудал:

Ахисан түвшний хөтөлбөрийн "Б.Мэргэжлийн хичээл", "В1. Мэргэшүүлэх хичээл /өөрийн тэнхимээс/" багцуудаас илүү судалсан багц цагийг "В2. Бусад тэнхим, салбар, нэгж"-ээс цуглуулах багц цагт тооцож болох эсэх. /Үүнд: мэргэжлийн болон судалгааны, салбар дундын магистрын хөтөлбөр, докторын хөтөлбөрүүд хамаарна/

Шийдвэр: “Энэ улиралд нэг удаа тооцох” гэсэн нөхцөлтэйгээр ДЭМЖИВ.

  • ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО