ХЕХ-ны хурлын шийдвэр

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ХУРАЛ (2015 оны 01 дүгээр сарын 21)

А. ХӨТӨЛБӨР ШИНЭЭР НЭЭХ АСУУДАЛ (ИНДЕКС, ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ)

 

Хөтөлбөр

Харьяалал

Хэлэлцэх асуудал

Хурлын шийдвэр

1

Улс төр судлал /маг,док/

ШУС

2015.01.14-ний МУИС-ийн захирлын тушаалаар томилогдсон ажлын хэсгийн тайлантай танилцаж, магистр, докторын хөтөлбөр батлах тухай

Улс төр судлалын хөтөлбөрийг БАТЛАВ.

2

Эдийн засаг /маг,док/

Эдийн засгийн хөтөлбөрийг БАТЛАВ.

3

Социологи, Нийгмийн ажил /маг,док/

Социологи, Нийгмийн ажлын хөтөлбөрүүдийг БАТЛАВ.

4

Сэтгүүл зүй /маг,док/

Сэтгүүл зүйн хөтөлбөрийг БАТЛАВ.

5

Антропологи, Археологи /маг,док/

Антропологи, Археологиийн хөтөлбөрүүдийг БАТЛАВ.

6

Боловсрол судлал /маг,док/

Хөтөлбөрийг сайжруулах чиглэл өгч дахин хэлэлцэхээр ХОЙШЛУУЛАВ.

7

Боловсрол судлал /маг,док/

МДССТ

Хөтөлбөрийг дахин хэлэлцэхээр ХОЙШЛУУЛАВ.

8

Түүх /маг,док/

 

ШУС

Түүхийн хөтөлбөрийг БАТЛАВ.

9

Олон улс, орон судлал /маг,док/

Олон улс, орон судлал хөтөлбөрийг БАТЛАВ.

10

Багш, гадаад хэлний боловсрол /маг,док/

Багш, гадаад хэлний боловсрол хөтөлбөрийг БАТЛАВ.

11

Утга зохиол судлал /маг,док/

Утга зохиол судлал хөтөлбөрийг БАТЛАВ.

12

Монгол хэл шинжлэл /маг,док/

Монгол хэл шинжлэл хөтөлбөрийг БАТЛАВ.

  • ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО