ХЕХ-ны хурлын шийдвэр

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ХУРАЛ (2020 оны 5 дугаар сарын 29)

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ХУРАЛ

2020-05-29                                                                                                     

                                                                      

А. СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ОРУУЛАХ ӨӨРЧЛӨЛТ

 

Хөтөлбөр

Харьяалал

 

Хэлэлцэх асуудал

 

Шийдвэр

1

Цөмийн инженерчлэл /бак/

ХШУИС, ХБИТ

Мэргэжлийн заавал судлах бүлгээс “Инженерийн зураг зүй” ENGI200 3бц,

“Инженерийн механик” ENGI201 3бц,

“Инженерийн термодинамик” ENGI202 3бц хичээлүүдийг хасах

Хөтөлбөрийг бүхэлд нь харж сайжруулах саналтайгаар ХОЙШЛУУЛАВ.

Мэргэжлийн заавал судлах бүлэгт “Реакторын физикийн лаборатори” NUCL306 2бц, “Цөмийн инженерчлэлийн үндэс” NUCL202 3бц,

“Цөмийн инженерчлэлийн лаборатори 1” NUCL203 2бц, “Цөмийн инженерчлэлийн лаборатори 2” NUCL204 2бц хичээлүүдийг шинээр нэмэх

2

Био-инженерчлэл /бак/

ХШУИС, ХБИТ

“Биоинженерийн информатик” BIOE303 3бц,

”Шинжлэх ухааны бичиглэл” BIOE410 2бц хичээлүүдийг Мэргэжлийн заавал судлах бүлгээс Мэргэжлийн сонгон судлах бүлэгт шилжүүлэх,

“Биоинженерийн информатик” BIOE303 3бц хичээлийг заавал судлах бүлэгт үлдээх санал өгч, үүнтэй холбогдох өөрчлөлтийг боловсруулж дахин хэлэлцэхээр ХОЙШЛУУЛАВ.

 

Мэргэжлийн заавал судлах бүлэгт “Органик хими” CHEM207 3бц,

“Ерөнхий хими” CHEM205 3бц хичээлүүдийг нэмэх

“Органик хими” CHEM207 3бц,

“Ерөнхий хими” CHEM205 3бц хичээлүүдийг нэмэх асуудлыг ДЭМЖИВ.

“Биобүтээгдэхүүний хөгжүүлэлт” BIOE402 хичээлийн 3 багц цагийг 2 болгож өөрчлөх

ХОЙШЛУУЛАВ.

3

Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл  /бак/

ХШУИС, ХБИТ

“Нано бүтцийн микроскопи, спектроскопи” NANO402 3бц, ”Үйлдвэрийн хими” ACHE301 3бц,

“Биофизик хими” NANO401 3бц, “Материал судлалын үндэс” MTRL201 3бц хичээлүүдийг Мэргэжлийн сонгон судлах бүлгээс Мэргэжлийн заавал судлах бүлэгт шилжүүлэх

Хөтөлбөрийг бүхэлд нь харж сайжруулах саналтайгаар ХОЙШЛУУЛАВ.

“Инженерийн термодинамик, кинетик” CHEN304 3бц, “Ерөнхий процесс аппарат” ACHE302 3бц хичээлүүдийг заавал судлахаас сонгонруу шилжүүлэх

“Нимгэн үеийн технологи” NANO403 хичээлийн 3 бц-г 2 болгож өөрчлөх

4

Компьютерийн ухаан /бак/

ХШУИС, МКУТ

“Магадлалт системийн анализ” ICSI212, 3бц хичээлийг Мэргэжлийн заавал судлах бүлэгт шинээр нэмэх,

Хөтөлбөрт оруулах өөрчлөлтийн саналыг ДЭМЖИВ.

2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр ТОГТОВ.

“Компьютерийн системийн зарчим 2” ICSI468, 2 бц хичээлийг Мэргэжлийн заавал судлах бүлэгт шинээр нэмэх,

“Компьютерийн системийн зарчим” ICSI462, 3бц хичээлийг Мэргэжлийн сонгон судлах бүлгээс Мэргэжлийн заавал судлах бүлэгт шилжүүлэх,

“Магадлал статистик” ICSI203, 3бц хичээлийг Мэргэжлийн заавал судлах бүлгээс Мэргэжлийн сонгон судлах бүлэгт шилжүүлэх,

“Сүлжээний үндэс” ICSI208, 2бц хичээлийг Мэргэжлийн заавал судлах бүлгээс Мэргэжлийн сонгон судлах бүлэгт шилжүүлэх,

“Платформ технологи” ICSI211,  3бц хичээлийг Мэргэжлийн заавал судлах бүлгээс Мэргэжлийн сонгон судлах бүлэгт шилжүүлэх,

5

Багш, монгол хэл уран зохиолын боловсрол /бак/

ШУС, МХХШТ

Мэргэжлийн заавал судлах бүлэгт “Үндэсний бичгийн заах арга” LADI331 3бц хичээлийг шинээр нэмэх

Хичээлийн нэрийг “Монгол бичгийн заах арга зүй” болгох саналтайгаар ДЭМЖИВ.

Багц цагийн харьцаа өөрчлөх асуудлыг ДЭМЖИВ.

2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр ТОГТОВ.

Мэргэжлийн заавал судлах бүлгийг 3Бц-аар нэмэгдүүлэх, Мэргэжлийн сонгон судлах бүлгийг 3 бц-аар хорогдуулах

6

Гадаад хэл, орон судлал /Америк/ /бак/

ШУС, ИБАСТ

Мэргэжлийн сонгон судлах бүлгийн “Америкийн нэгдсэн улсын боловсролын түүх” AMST304, 2бц-г 3бц болгох

Хичээлийн багц цаг өөрчлөхийг ДЭМЖИВ.

2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр ТОГТОВ.

7

Утга зохиол судлал /бак/

ШУС, УЗУСТ

Мэргэжлийн заавал судлах бүлгийн “Туурвил зүй” LITE332, 2бц-г 3 бц болгох

Өөрчлөлт орох хичээлүүд “Хэл, уран зохиол /Монгол хэл/” хөтөлбөрт мөн байгаа тул Монгол хэл, хэл шинжлэл тэнхимтэй зөвшилцөх даалгавар өгч ХОЙШЛУУЛАВ.

Мэргэжлийн заавал судлах бүлгийн “Уран зохиолын судалгааны арга зүй” LITE223, 2бц-г 3 бц болгох

Мэргэжлийн заавал судлах бүлгийн “Зохиолч, уран дүр бүтээх арга” LITE420, 2бц хичээлийг Мэргэжлийн сонгон судлах бүлэгт шилжүүлэх

8

Урлаг судлал /бак/

ШУС, УЗУСТ

Мэргэжлийн сонгон судлах бүлгийн "Урлагийн морфологи-Бүжиг судлал" ARTS411 2бц, "Урлагийн морфологи-Хөгжим судлал" ARTS410 2бц,

"Урлагийн морфологи-Зураг судлал" ARTS412 2бц хичээлүүдийн "морфологи" гэдэг үгийг хасах

Хичээлийн нэр өөрчлөхийг ДЭМЖИВ.

2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр ТОГТОВ.

9

Хими /бак/

ШУС, ХТ

Мэргэжлийн заавал судлах бүлгийн гүнзгийрүүлэн судлах чиглэлийг (трэк) арилгах,

-Хичээлүүдийг сургалтын төлөвлөгөөнд дараах маягаар оруулах гүнзгийрүүлэн судлах хэсэгт: CHEM402, CHEM405, CHEM408, CHEM410, CHEM420 хичээлийг мэргэжлийн сонгох судлах хичээлд: CHEM403, CHEM406, CHEM407, CHEM411 хичээлийг тус тус оруулах, Трэк-ийн бусад хичээлийг B2 хэсэг рүү оруулна.

Гүнзгийрүүлэн судлах чиглэл арилгах асуудлыг ДЭМЖИВ.

Бусад өөрчлөлтийг Бүрэлдэхүүн сургуулийн хөтөлбөрийн хороогоор хэлэлцүүлэхээр ШИЙДЭВ.

Б. ХӨТӨЛБӨР ШИНЭЭР НЭЭХ АСУУДАЛ (ИНДЕКС, ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ)

1

Гидрогеологи, геотехник /бак/

ШУС, ГГТ

Индекс авах, хөтөлбөр нээх

Хугацаа болоогүй тул түр ХОЙШЛУУЛАВ.

2

Ашигт малтмалын эрэл хайгуул /маг/

ШУС, ГГТ

Хөтөлбөр нээх

3

Хөрс судлал /бак/

ШУС, ГЗТ

Хөтөлбөр нээх

4

Ажил мэргэжил судлал /маг/

ШУС

Судалгааны магистрын хөтөлбөр нээх

Мэргэжлийн индекс, тусгай зөвшөөрөлтэй, мэргэжлийн магистрын хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа тул судалгааны магистрын хөтөлбөр нээхийг ДЭМЖИВ.

2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр ТОГТОВ.

 

 

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО

 

  • ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО