ХЕХ-ны хурлын шийдвэр

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ХУРАЛ (2014 оны 6 дугаар сарын 27)

А. ХӨТӨЛБӨР ШИНЭЭР НЭЭХ АСУУДАЛ (ИНДЕКС, ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ)

 

Хөтөлбөр

Харьяалал

 

Хэлэлцэх асуудал

 

 

Хурлын шийдвэр

 

 

1

Багш, математикийн /бак/

ШУС

Хөтөлбөрийн ажлын хэсгийн дүгнэлттэй танилцаж, хэлэлцэх

 

Хөтөлбөрийг сайжруулан боловсруулж дахин ХЕХ-ны хурлаар хэлэлцүүлэхээр ТОГТОВ.

2

Багш, байгалийн ухааны, Хими, Биологи, Физик, Газарзүй /бак/

Хөтөлбөрийг сайжруулан боловсруулж дахин ХЕХ-ны хурлаар хэлэлцүүлэхээр ТОГТОВ.

3

Математик /бак/

 

 

 

 

 

 

 

БАТЛАВ. /Холбогдох засварыг хийж 2014-09-15нд ХЕХ-нд хүлээлгэн өгөх/

4

Физик /бак/

5

Хими /бак/

6

Биологи /бак/

7

Газарзүй /бак/

8

Геологи /бак/

9

Геофизик /бак/

10

Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал /бак/

11

Хот ба бүс нутаг төлөвлөлт /бак/

12

Газар зохион байгуулалт /бак/

13

Экологи /бак/

14

Биохими /бак/

15

Биологийн нөөц судлал /бак/

16

Биотехнологи /бак/

17

Компьютерийн сүлжээ /бак/

ХШУИС

БАТЛАВ. /Холбогдох засварыг хийж 2014-09-15нд ХЕХ-нд хүлээлгэн өгөх/

18

Мэдээллийн технологи /бак/

ХОЙШЛУУЛАВ.

  • Бүрдүүлсэн материал хангалтгүй тул дахин хэлэлцэхээр ХОЙШЛУУЛАВ.

19

Програм хангамж /бак/

 

 

 

 

 

 

БАТЛАВ. /Холбогдох засварыг хийж 2014-09-15нд ХЕХ-нд хүлээлгэн өгөх/

20

Мэдээллийн систем /бак/

21

Компьютерийн ухаан /бак/

22

Холбооны технологи /бак/

23

Байгаль орчныг хамгаалах технологи /бак/

24

Сэргээгдэх эрчим хүч /бак/

25

Электрон системийн автоматжуулалт /бак/

26

Цөмийн инженерчлэл /бак/

27

Материал судлал /бак/

28

Ойн үйлдвэрлэлийн техник технологи /бак/

29

Химийн инженерчлэл /бак/

30

Био-Инженерчлэл /бак/

31

Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл /бак/

БАТЛАВ. /Холбогдох засварыг хийж 2014-09-15нд ХЕХ-нд хүлээлгэн өгөх/

  • ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО