ХЕХ-ны хурлын шийдвэр

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ХУРАЛ (2019 оны 05 дугаар сарын 24)

А. СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ОРУУЛАХ ӨӨРЧЛӨЛТ

 

Хөтөлбөр

Харьяалал

Хэлэлцэх асуудал

Хурлын шийдвэр

1

Гадаад хэлний орчуулга ,Хятад        /бакалавр/

ШУС, АСТ

1 хичээлийн нэр өөрчлөх

ДЭМЖЭЭГҮЙ.

 • ШУС-ийн хөтөлбөрийн хорооны хурлын шийдвэртэй уялдахгүй байгаа тул хойшлуулав

2

Нийгмийн ажил        /бакалавр/

ШУС, СНАТ

1 хичээлийн нэр өөрчлөх

ДЭМЖИВ.

 • 2019-2020 оны намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв.

 

3

 

Геологи /бакалавр/

ШУС, ГГТ

2 хичээлийн нэр өөрчлөх

2 хичээлийн кредит өөрчлөх

ДЭМЖИВ.

 • Хичээлийн нэр өөрчлөхийг ДЭМЖИВ
 • Хичээлийн кредит  өөрчлөхийг ДЭМЖЭЭГҮЙ

 

Б. ЕРӨНХИЙ СУУРИЙН ХӨТӨЛБӨР (ШИНЭЭР ХИЧЭЭЛ САНАЛ БОЛГОХ, ХИЧЭЭЛ ХАСАХ)

 

Хичээлийн нэр

Харьяалал

Ерөнхий суурь хичээлийн чиглэл

ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

1

Чех хэл-2

ШУС, ЕСТ

Гадаад хэл ба бусад хэл

ДЭМЖИВ.

 • 2019-2020 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэх

2

Итали хэл-2

3

Испани хэл-2

4

Түрэг хэл-2

ШУС, АСТ

5

Академик англи хэл-4

ШУС, ГХСТ

 

В. ХӨТӨЛБӨР ШИНЭЭР НЭЭХ АСУУДАЛ (ИНДЕКС, ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ)

 

Хөтөлбөр

Харьяалал

 

Хэлэлцэх асуудал

 

 

Хурлын шийдвэр

1

Сэтгэл судлал

/бакалавр/

ШУС, БССТ

Оройн анги нээх

ДЭМЖИВ.

 • БСШУСЯ-д холбогдох материалыг хүргүүлж, сургалт явуулах тусгай зөвшөөрөл авах

2

Хүрээлэн буй орчин судлал /бакалавр/

ХШУИС, ХБООИТ

Эрдэнэт салбар сургуультай “2+2” хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

ДЭМЖИВ.

 • 2019-2020 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэх
 • ОУХНУС-ын хамтарсан хөтөлбөртэй адил зарчмаар хэрэгжүүлэх

3

Ойн аж ахуй

/бакалавр/

ХШУИС, ХБООИТ

Эрдэнэт салбар сургуультай “2+2” хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

4

Master dual degree

       /магистр/

ХШУИС, МКУТ

Тайваны “NCU” -сургуультай хамтарсан  хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

ДЭМЖИВ.

 • Сургалтын төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулахгүй тохиолд, ХЕХ-оор хэлэлцүүлэхгүйгээр, хамтын ажиллагааны гэрээгээр харилцан дүйцүүлэх хичээлээ тодорхойлоод хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

5

Хөгжлийн бодлого/магистр/

ШУС, ЭЗТ

Салбар дундын хөтөлбөрийн нэр, индекс шинээр авах

ДЭМЖЭЭГҮЙ

 • ШУС-ийн хөтөлбөрийн хорооны хурлын шийдвэртэй уялдахгүй байгаа тул хойшлуулав.

6

Инженерчлэл- ШУ /Engineering Science/

ШУС, ФТ

Салбар дундын хөтөлбөрийн нэр, индекс шинээр авах

 

 • ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО