ХЕХ-ны хурлын шийдвэр

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ХУРАЛ (2018 оны 11 дүгээр сарын 29)

А. СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ОРУУЛАХ ӨӨРЧЛӨЛТ

 

Хөтөлбөр

Харьяалал

 

Хэлэлцэх асуудал

 

 

Хурлын шийдвэр

1

Түүх /бакалавр/

ШУС, ТТ

3 хичээл хичээл хасах, 6 хичээл нэмэх /мэргэжлийн хичээлийн кредитийг нэмэх/

ДЭМЖИВ.

  • “Түүх” хөтөлбөрийн мэргэжлийн хичээлийн багц цагийг нэмэгдүүлэх /12кр-18кр/, “Багш, нийгмийн ухааны боловсрол/Түүх/” хөтөлбөрийн  хичээлийн багц цагийг багасгах /12кр-9кр/, энэ зорилгоор нэр бүхий 3 мэргэжлийн хичээлийг задлах, зарим хичээлийн ангиллыг өөрчлөх саналыг дэмжиж, 2019-2020 оны хичээлийн жилээс хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв.

2

Багш, нийгмийн ухааны боловсрол боловсрол/түүх/, бак

3 хичээлийн кредит өөрчлөх,  1хичээлийн ангилал* солих

 

3

 

Эдийн засаг/бакалавр/

 

ШУС, ЭЗТ

1 хичээл нэмэх сонгон

3 хичээл хасах

10 хичээл хасах/2 хичээл болгох/

ХОЙШЛУУЛАВ.

  • Бүрэлдэхүүн сургуулийн хөтөлбөрийн хороогоор дахин хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлэхээр буцаав.

4

Эдийн засаг/магистр/

 

1 хичээлийн индекс, ангилал солих 5 хичээлийн кредит өөрчлөх

4 хичээлийн ангилал солих

5

Эдийн засаг/доктор/

 

 

 

Б. ЕРӨНХИЙ СУУРИЙН ХӨТӨЛБӨР (ШИНЭЭР ХИЧЭЭЛ САНАЛ БОЛГОХ, ХИЧЭЭЛ ХАСАХ)

 

Хичээлийн нэр

Харьяалал

Ерөнхий суурь хичээлийн чиглэл

Хурлын шийдвэр

1

Хэл ба танихуй

ШУС, ЕСТ

Хүмүүнлэгийн ухааны багц

ДЭМЖИВ.

  • 2018-2019 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлаас хэрэгжүүлнэ.

2

Хувийн менежмент ба манлайлал

БС, МТ

Нийгмийн ухааны багц

ДЭМЖИВ.

  • 2019-2020 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлнэ.

 

В. БУСАД АСУУДАЛ

 

Харьяалал

Хэлэлцэх асуудал

Хурлын шийдвэр

1

ХШУИС, ЭХИТ

“Компьютерийн инженер” бакалаврын хөтөлбөрт экспертиз хийх комисс томилох тухай

ХОЙШЛУУЛАВ.

Салбар дундын хөтөлбөр байх нь зүйтэй гэсэн санал гарсан тул салбар дундын хөтөлбөрийн хороогоор дахин хэлэлцүүлэхээр буцаав.

2

-

Ерөнхий суурийн хичээлийн ачааллын тухай

ШИЙДВЭРЛЭВ.

  • 2018-2019 оны хичээлийн жилийн хаврын улирал болон түүнээс хойш судалсан ерөнхий суурийн илүү үзсэн хичээлийг чөлөөт сонголтын багцад тооцохгүй байхаар ТОГТОВ.
  • Төгсөгчдөд тавигдах шаардлагын дагуу Гадаад хэл болон бусад хэл багцаас Англи хэл /ахисан дунд/ хичээлийг судлах тохиолдолд ЧС багцад тооцохоор ТОГТОВ.
  • Өөрийн хөтөлбөрийн мэргэжлийн суурь болон мэргэшүүлэх багцаас илүү судалсныг ЧС багцад тооцохоор ТОГТОВ.

  • ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО