ХЕХ-ны хурлын шийдвэр

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ХУРАЛ (2018 оны 05 дугаар сарын 10)

А. СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ОРУУЛАХ ӨӨРЧЛӨЛТ

 

Хөтөлбөр

Харьяалал

 

Хэлэлцэх асуудал

 

 

Хурлын шийдвэр

1

Эрх зүй

/бакалавр/

ХЗС, ХЭЗТ

Арилжааны /худалдаа/ эрх зүй, Арилжааны /худалдаа/ хэлцлийн эрх зүй, Арилжааны /худалдаа/ эрх зүйн хэрэглээ гэсэн 3 хичээлийг заавал судлах бүлэгт нэмэх, 1 хичээлийн ангилал өөрчлөх

Хөтөлбөрт оруулж буй өөрчлөлтүүдийг ДЭМЖИВ

2

Эрх зүй

/магистр/

Барьцааны эрх зүйн тулгамдсан асуудал, Хувийн эрх зүйд субсумц хий, боловсруулах арга гэсэн 2 хичээлийг сонгон бүлэгт нэмэх

Хөтөлбөрт хичээл нэмэхийг ДЭМЖИВ

 

3

 

Багш, математикийн боловсрол

/бакалавр/

ШУС, МТ

2 хичээл хасах, 1 хичээл нэмэх

 

4

Эдийн засаг

/бакалавр/

ШУС, ЭЗТ

STAT индекстэй Эконометрикийн үндэс, Дунд түвшний эконометрик гэсэн 2 хичээлийн индексийг ECON болгон өөрчлөх

STAT индексийн талаар ХШУИС-ийн Хэрэглээний математикийн тэнхимээс албан ёсны бичиг авах нөхцөлтэйгөөр хөтөлбөрт оруулж буй өөрчлөлтүүдийг ДЭМЖИВ

5

Эдийн засаг

/магистр/

Магистрын төлөвлөгөөний багц цагийн хуваарилалтыг засаж батлуулах

Хөтөлбөрт оруулж буй өөрчлөлтүүдийг ДЭМЖИВ

6

Эдийн засаг

/доктор/

Эдийн засгийн математик хичээлийг сонгон судлах бүлэгт шилжүүлэх, Ахисан түвшний эконометрик хичээлийг заавал судлах бүлэгт оруулах

Хөтөлбөрт оруулж буй өөрчлөлтүүдийг ДЭМЖИВ

7

Электроник

/магистр/

ХШУИС, ХМТ

Магистрын түвшний бүх хичээлийн индекс 500тай байгааг өөрчлөх, бусад тэнхим нэгжийн бүлэгт 3 хичээл нэмэх

ДЭМЖИВ

8

Олон улсын харилцаа /бакалавр/

ОУХНУС

Мэргэжлийн суурийн “Олон улсын хямрал зохицуулалт” хичээлийг мэргэшүүлэн сонгон судлах бүлгийн “Олон улсын байгууллага, олон талт харилцаа” хичээлтэй солих, мэргэжлийн сонгон судлахын “Улс төрийн философи” хичээлийг мэргэжшүүлэн сонгохын “Албан хэрэг баримт бичиг боловсруулалт” хичээлтэй солих, мэргэжлийн заавал судлах “Дипломат ба консулын алба” хичээлийн нэрийг “Дипломат ба консулын харилцаа” болгон өөрчлөх, мөн багцын “Их гүрнүүдийн гадаад бодлого” хичээлийн нэрийг “Монгол улсын гуравдагч хөршийн бодлого” болгон өөрчлөх, мэргэжлийн сонгон судлах багцад 5 хичээл нэмж оруулах

Бүрдүүлэх материал хангалтгүй байгаа тул ХОЙШЛУУЛАВ.

9

Хими /бакалавр/

ШУС, ХТ

Аналитик хими 3кр-г 4 кр, Физик хими 1, 2 хичээлийг агуулгын хувьд өөрчлөх, Бакалаврын судалгааны ажлыг заавал хийдэг болгох

Хөтөлбөрийн тусгай шаардлагад нэмэхээр ДЭМЖИВ

 

Б. ХӨТӨЛБӨР ШИНЭЭР НЭЭХ АСУУДАЛ (ИНДЕКС, ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ)

 

 

Хөтөлбөр

Харьяалал

 

Хэлэлцэх асуудал

 

 

Хурлын шийдвэр

1

 

Эрсдлийн шинжээч /судалгааны магистр/

ХШУИС, ХМТ

 

Мэргэжлийн хөтөлбөр шинээр нээх тухай

Эрсдлийн шинжээч /судалгааны магистр/ хөтөлбөрийг ДЭМЖИВ

2

Уур амьсгал судлал /бакалавр/

ХШУИС, ХМТ

Сайжруулах зөвлөмж өгч ХОЙШЛУУЛАВ.

 

3

 

Хүрээлэн буй орчны инженер /бакалавр/

ХШУИС, ХБООИТ

 

Хүрээлэн буй орчны инженерчлэлийн бакалаврын хөтөлбөрийг ДЭМЖИВ

4

Аялал жуулчлал /бакалавр/

ШУС, ГЗТ

Сайжруулах зөвлөмж өгч ХОЙШЛУУЛАВ.

5

Гадаад хэлний орчуулга: франц, герман, итали, испани, польш, чех /бакалавр/

ШУС, ЕСТ

 

Герман, Франц хэл дээр орчуулгын хөтөлбөр нээхийг ДЭМЖИВ.

Бусад хөтөлбөрийн асуудлыг дараа ярилцахаар ХОЙШЛУУЛАВ.

6

Электроник /доктор/

ХШУИС, ХМТ

Электроникийн докторын хөтөлбөрийг ДЭМЖИВ

7

Компьютерийн график /бакалавр

ХШУИС

Мэргэжлийн чиглэл индекс авах тухай

6 суурьтай шинэ индексийн санал өгөөд Компьютер график дизайн чиглэлийг ДЭМЖИВ.

 

В. БУСАД АСУУДАЛ

 

Харьяалал

Хэлэлцэх асуудал

Хурлын шийдвэр

1

-

Гамшгаас хамгаалах менежментийн үндэс- 1 кр хичээл судалсан 120 багц цаг биелүүлсэн оюутныг төгсгөх, эсэх тухай

Гамшгаас хамгаалах менежментийн үндэс болон бусад заавал үзэх хичээлээ амжилттай судалж 120 багц цаг биелүүлсэн оюутнуудыг энэ хавар төгсгөхийг ДЭМЖИВ

  • ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО