ХЕХ-ны хурлын шийдвэр

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ХУРАЛ (2018 оны 01 дүгээр сарын 29)

А. ХӨТӨЛБӨР ШИНЭЭР НЭЭХ АСУУДАЛ (ИНДЕКС, ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ)

 

Хөтөлбөр

Харьяалал

 

Хэлэлцэх асуудал

 

 

Хурлын шийдвэр

1

Электроник

/доктор/

ХШУИС, ХМТ

Мэргэжлийн хөтөлбөр шинээр нээх тухай

Электроникийн докторын хөтөлбөр батлах асуудлыг тодорхойгүй хугацаагаар ХОЙШЛУУЛАВ

2

Хүн ам зүй

/доктор/

ШУС, ЭЗТ

Хүн ам зүйн докторын хөтөлбөрийг ДЭМЖИВ

3

Хүн ам зүй

/магистр/

Хүн ам зүйн магистрын хөтөлбөрийг ДЭМЖИВ

 

Б. БУСАД АСУУДАЛ

 

Харьяалал

Хэлэлцэх асуудал

Хурлын шийдвэр

1

-

БСШУС-ын сайдын 2017.06.29 өдрийн А/52 тоот тушаалын дагуу сургалтын тусгай зөвшөөрөлд орсон өөрчлөлтийг 2017-2018 оны хичээлийн жилээс мөрдөх тухай

Өөрчлөгдсөн нэр, индексээр сургалт явуулах: Системд хуучин хөтөлбөрийг “идэвхигүй/ элсэлтгүй” болгож, суралцагчдыг шинэчилсэн хөтөлбөрт шилжүүлэхээр ШИЙДВЭРЛЭВ.

2

-

БСШУСЯ-д шинэ хөтөлбөрийн чиглэл, индексийн хүсэлт явуулах тухай

Шинэ хөтөлбөр нээх, индекс авах саналыг ХЕХ-гоор хэлэлцэж байхаар ШИЙДВЭРЛЭВ.

3

-

Сургалт явуулах эрх сэргээсэн бакалаврын хөтөлбөрт оюутан элсүүлэх  /2017-2018 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд мэргэжил сонгуулах/

Сургалт явуулах эрхээ сэргээсэн хөтөлбөрүүдийг 2018 оны элсэлтэнд албан ёсоор зарлаж, 2018 оны элсэгчдээс эхлэн эдгээр хөтөлбөрөөс сонголт хийх боломжтой гэж ШИЙДВЭРЛЭВ.

  • ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО