ХЕХ-ны хурлын шийдвэр

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ХУРАЛ (2015 оны 01 дүгээр сарын 19)

В. ХӨТӨЛБӨР ШИНЭЭР НЭЭХ АСУУДАЛ (ИНДЕКС, ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ)

 

Хөтөлбөр

Харьяалал

 

Хэлэлцэх асуудал

 

 

Хурлын шийдвэр

 

 

1

Статистик

ХШУИС

Хөтөлбөрийн ажлын хэсгийн дүгнэлттэй танилцаж, хэлэлцэх

 

БАТЛАВ.

 

Б. БУСАД АСУУДАЛ

 

Харьяалал

Хэлэлцэх асуудал

Хурлын шийдвэр

1

-

Бүрэлдэхүүн сургуулиудын мэргэжлийн суурь хичээлүүдийг хэлэлцэх

 

  • ШУС-ийн мэргэжлийн суурь хичээлийг  БАТЛАВ.
  • БС-ийн мэргэжлийн хичээлийг  БАТЛАВ.
  • ХШУИС-ийн мэргэжлийн суурь хичээлийг БАТЛАВ.
  • ХЗС-ийн мэргэжлийн суурь хичээлийг дахин хэлэлцэхээр ХОЙШЛУУЛАВ.
  • ОУХНУС-ийн мэргэжлийн суурь хичээлийг дахин хэлэлцэхээр ХОЙШЛУУЛАВ.

2

-

Гамшгаас хамгаалах менежментийн үндэс хичээлийг Ерөнхий суурийн хичээлд нэмэх тухай

  • МУИС-ийн Ерөнхий суурь хичээлд байх эсэх талаар дүгнэлт гаргах, МУИС-ийн 120 багц цагт оруулах эсэх талаар БСШУСЯ-наас тайлбар авахаар ТОГТОВ.

  • ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО