ХЕХ-ны хурлын шийдвэр

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ХУРАЛ (2018 оны 01 дүгээр сарын 03)

А. ХӨТӨЛБӨР ШИНЭЭР НЭЭХ АСУУДАЛ (ИНДЕКС, ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ)

 

Хөтөлбөр

Харьяалал

 

Хэлэлцэх асуудал

 

 

Хурлын шийдвэр

1

Бизнесийн менежмент

/судалгааны, мэргэжлийн магистр/

БС, МТ

Мэргэжлийн хөтөлбөр шинээр нээх тухай

Бизнесийн менежмент /судалгааны, мэргэжлийн магистр/ хөтөлбөрийг ДЭМЖИВ

2

Санхүү

/судалгааны, мэргэжлийн магистр/

БС, МТ

Санхүүгийн магистрын хөтөлбөрийг ДЭМЖИВ

 

3

 

Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ /судалгааны, мэргэжлийн магистр/

БС, МТ

Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ магистрын хөтөлбөрийг ДЭМЖИВ

4

Электроник /доктор/

ХШУИС, ХМТ

Докторын хичээлийн тоог нэмэх, хөтөлбөрийг сайжруулах зөвлөмж өгч ХОЙШЛУУЛАВ.

5

Хүн ам зүй /судалгааны магистр/

ШУС, ЭЗТ

Бусад тэнхимийн оролцоог нэмэгдүүлэх, багц цагийн харьцааг засах, хичээлүүдийн улирал засах чиглэл өгч, дараагийн хурал дээр хянах болзолтойгоор “Хүн ам зүй”-н судалгааны магистрын хөтөлбөрийг ДЭМЖИВ.

6

Хүн ам зүй /доктор/

ШУС, ЭЗТ

Хүн ам зүйн докторын хөтөлбөрийг ДЭМЖИВ.

 

Б. БУСАД АСУУДАЛ

 

Харьяалал

Хэлэлцэх асуудал

Хурлын шийдвэр

1

-

Сургалтын төлөвлөгөөний өөрчлөлтийг хичээлийн жилийн аль улирлаас мөрдөж эхлэх тухай

Бакалаврын хөтөлбөрт орсон өөрчлөлтийг хичээлийн жилийн эхнээс, магистр, докторын хөтөлбөрийн өөрчлөлтийг улирал бүрийн эхнээс мөрдөж байхаар ШИЙДВЭРЛЭВ.

2

-

БСШУС-ын сайдын 2017.06.29 өдрийн А/52 тоот тушаалын дагуу сургалтын тусгай зөвшөөрөлд орсон өөрчлөлтийг 2017-2018 оны хичээлийн жилээс мөрдөх тухай

Сургалтын тусгай зөвшөөрөлд орсон өөрчлөлтийг 2017-2018 оны хичээлийн жилээс мөрдөхөөр ШИЙДВЭРЛЭВ.

3

-

Зарим хөтөлбөрийн “Гүнзгийрүүлэн судлах чиглэл/трак”-ийг бакалаврын зэргийн диплом/ хавсралтад хэрхэн бичих тухай

Бүлэг мэргэжил болон зарим хөтөлбөрийн “Гүнзгийрүүлэн судлах чиглэл”-ийг бакалаврын зэргийн диплом/ хавсралтад хэрхэн бичих тухайасуудлыг МТА-тай ярилцан дахин хэлэлцэхээр ХОЙШЛУУЛАВ.

  • ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО