ХЕХ-ны хурлын шийдвэр

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ХУРАЛ (2017 оны 12 дугаар сарын 20)

А. ЕРӨНХИЙ СУУРИЙН ХӨТӨЛБӨР (ШИНЭЭР ХИЧЭЭЛ САНАЛ БОЛГОХ, ХИЧЭЭЛ ХАСАХ)

 

Хичээлийн нэр

Харьяалал

Ерөнхий суурь хичээлийн чиглэл

ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

Жагсаалтанд шинээр нэмэх хичээл

1

Польш хэл 1

ШУС, ЕСТ

Англи, бусад хэл

Хичээл нэмэхийг ДЭМЖИВ

2

Польш хэл 2

ШУС, ЕСТ

Англи, бусад хэл

Хичээл нэмэхийг ДЭМЖИВ

3

Астрономийн үндэс

ШУС, ГГТ

Байгалийн ухаан

Хичээл нэмэхийг ДЭМЖИВ

4

Жендер судлал

ШУС, ААТ

Нийгмийн ухаан

Хичээл нэмэхийг ДЭМЖИВ

Жагсаалтаас хасах хичээл

1

Эзэнт гүрний дараах монголчуудын түүх, соёл

ШУС, ТТ

Иргэний боловсрол

Хичээл хасахыг ДЭМЖИВ

2

Монголын төр нийгэм орчин цагийн дүр төрхөд шилжсэн нь

ШУС, ТТ

Иргэний боловсрол

Хичээл хасахыг ДЭМЖИВ

 

Б. ХӨТӨЛБӨР ШИНЭЭР НЭЭХ АСУУДАЛ (ИНДЕКС, ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ)

 

Хөтөлбөр

Харьяалал

 

Хэлэлцэх асуудал

 

 

Хурлын шийдвэр

1

Бизнесийн удирдлага

/судалгааны магистр/

БС, МТ

Мэргэжлийн хөтөлбөр шинээр нээх тухай

Хөтөлбөрийн өөрчлөлт байхгүй, зохион байгуулалтын ажил байна гэж үзээд шинээр нээх хөтөлбөрт оруулахгүй байхаар ШИЙДВЭРЛЭВ.

2

Мэдээллийн аюулгүй байдал

/судалгааны магистр/

ХШУИС, ЭХИТ

Шинээр нээхийг ДЭМЖИВ. Урьдчилсан магадлан итгэмжлэл хийлгүүлэхээр БМИҮЗ-д явуулахаар  ШИЙДВЭРЛЭВ.

3

Эрсдлийн шинжээч /судалгааны  магистр/

ХШУИС, ХМТ

Шинээр нээхийг ДЭМЖИВ. Урьдчилсан магадлан итгэмжлэл хийлгүүлэхээр БМИҮЗ-д явуулахаар  ШИЙДВЭРЛЭВ.

4

Уур амьсгал судлал /бакалавр/

ХШУИС, ХМТ

Шинээр нээхийг ДЭМЖИВ. Урьдчилсан магадлан итгэмжлэл хийлгүүлэхээр БМИҮЗ-д явуулахаар  ШИЙДВЭРЛЭВ.

5

Аялал жуулчлал /бакалавр/

ШУС, ГЗТ

Шинээр нээхийг ДЭМЖИВ. Урьдчилсан магадлан итгэмжлэл хийлгүүлэхээр БМИҮЗ-д явуулахаар  ШИЙДВЭРЛЭВ.

6

Багш, бага ангийн боловсрол /бакалавр/

ШУС, ЭЗТ

ДЭМЖЭЭГҮЙ

7

Гадаад хэлний орчуулга /доктор/

ШУС, АСТ

Шинээр нээхийг ДЭМЖИВ. Урьдчилсан магадлан итгэмжлэл хийлгүүлэхээр БМИҮЗ-д явуулахаар  ШИЙДВЭРЛЭВ.

8

Хүрээлэн буй орчны инженер /бакалавр, магистр/

ХШУИС, ХБОИТ

Шинээр нээхийг ДЭМЖИВ. Урьдчилсан магадлан итгэмжлэл хийлгүүлэхээр БМИҮЗ-д явуулахаар  ШИЙДВЭРЛЭВ.

 

В. БУСАД АСУУДАЛ

 

Харьяалал

Хэлэлцэх асуудал

Хурлын шийдвэр

1

Ерөнхий суурь хөтөлбөр

Гамшигаас хамгаалах менежментийн үндэс хичээлийг заавал судлах тухай БСШУСС-ын 2017-8-3, А/103 тоот тушаалын талаар

Асуудлыг ХЭЛЭЛЦЭВ.

1

-

Ерөнхий суурийн хичээлд үнэлгээ хийх тухай

Ерөнхий суурийн хичээлд үнэлгээ хийх ажлын хэсгийг Б.Батжаргал, Н.Оюун-Эрдэнэ, Р.Дарьхүү нарын бүрэлдэхүүнтэй байгуулахаар ТОГТОВ.

2

-

Монгол-Япон төвтэй хамтарч заах хичээлүүдийн тухай

Монгол-Япон төвтэй гэрээ байгуулах, гэрээн дээр зохион байгуулалтын асуудлыг тусгахаар ТОГТОВ.

  • ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО