ХЕХ-ны хурлын шийдвэр

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ХУРАЛ (2017 оны 05 дугаар сарын 10)

А. ХӨТӨЛБӨР ШИНЭЭР НЭЭХ АСУУДАЛ (ИНДЕКС, ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ)

 

Хөтөлбөр

Харьяалал

 

Хэлэлцэх асуудал

 

 

Хурлын шийдвэр

1

Ажил мэргэжил судлал /салбар дундын магистр/

ШУС

Мэргэжлийн хөтөлбөр шинээр нээх тухай

Ажил мэргэжил судлал хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийг  ДЭМЖИВ

 

Б. БУСАД АСУУДАЛ

 

Харьяалал

Хэлэлцэх асуудал

Хурлын шийдвэр

1

Бизнесийн сургууль/ Завхан сургууль

Бизнесийн сургуульд хэрэгжиж буй “Аялал жуулчлалын менежмент” бакалаврын хөтөлбөрийг Завхан сургуульд хэрэгжүүлэх тухай

Бизнесийн сургуульд хэрэгжиж буй “Аялал жуулчлалын менежмент” бакалаврын хөтөлбөрийг Завхан сургуульд хэрэгжүүлэхийг ДЭМЖИВ. 2017-2018 оны хичээлийн жилээс хэрэгжүүлэхээр ТОГТОВ.

  • ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО