ХЕХ-ны хурлын шийдвэр

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ХУРАЛ (2016 оны 06 дугаар сарын 20)

А. СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ОРУУЛАХ ӨӨРЧЛӨЛТ

 

Хөтөлбөр

Харьяалал

Хэлэлцсэн асуудал

ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

1

Багш, боловсрол хөтөлбөрүүд

ШУС БУС, ШУС ХУС

Багшлах дадлагын сургалтын төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах талаар

Багшлах дадлагын сургалтын төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулахыг ДЭМЖИВ.

 

Б. ХӨТӨЛБӨР ШИНЭЭР НЭЭХ АСУУДАЛ (ИНДЕКС, ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ)

 

Хөтөлбөр

Харьяалал

Хэлэлцэх асуудал

Хурлын шийдвэр

1

Мэдээллийн технологи /док/

ХШУИС

Мэргэжлийн хөтөлбөр шинээр батлах тухай өмнө нь хэлэлцүүлсэн хурлын материал олдохгүй байгаа тул дахин хэлэлцүүлэх

Хөтөлбөрийн харьцуулсан судалгааг сайн хийх, хичээлийн тодорхойлолтыг сайжруулах, бусад тэнхимийн багш нарын санал болон экспертийн саналыг тусган сайжруулах нөхцөлтэйгөөр БАТЛАВ.

2

Компьютерийн ухаан /док/

Хичээлийн тодорхойлолт, ажлын хэсгийн саналыг тусган сайжруулах нөхцөлтэйгөөр БАТЛАВ.

3

Програм хангамж /док/

4

Honors хөтөлбөр /бак/

ШУС, ХШУИС

Бакалаврын гүнзгийрүүлсэн хөтөлбөр шинээр батлах тухай

ДЭМЖИВ.

 

  • ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО