ХЕХ-ны хурлын шийдвэр

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ХУРАЛ (2016 оны 04 дүгээр сарын 28)

А. ХӨТӨЛБӨР ШИНЭЭР НЭЭХ АСУУДАЛ (ИНДЕКС, ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ)

 

Хөтөлбөр

Харьяалал

Хэлэлцсэн асуудал

ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

1

Компьютерийн сүлжээ /маг/

ХШУИС

Мэргэжлийн хөтөлбөр шинээр батлах тухай

ДЭМЖИВ.

2

Электроник /маг/

3

Орхон салбар сургуулийн бакалаврын бүх хөтөлбөр

Орхон салбар сургууль

Орой, эчнээ анги нээх тухай

“Орос хэлний орчуулагч”, “Англи хэлний багш”-ийн орой, “Санхүү, банк”-ны эчнээ анги нээхийг ДЭМЖИВ. “Япон хэлний орчуулагч”, “Хятад хэлний орчуулагч”-ийн орой, эчнээ анги нээхийг ДЭМЖЭЭГҮЙ.

4

Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага /маг/

БС

Мэргэжлийн хөтөлбөр шинээр батлах тухай

Хөтөлбөрийг экспертийн дүгнэлтийн дагуу сайжруулах нөхцөлтэйгөөр ДЭМЖИВ.

5

Хөрөнгийн үнэлгээ /маг/

 

  • ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО