ХЕХ-ны хурлын шийдвэр

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ХУРАЛ (2016 оны 04 дүгээр сарын 14)

А. ХӨТӨЛБӨР ШИНЭЭР НЭЭХ АСУУДАЛ (ИНДЕКС, ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ)

 

Хөтөлбөр

Харьяалал

 

Хэлэлцэх асуудал

 

 

Хурлын шийдвэр

1

Хавсрага хөтөлбөр /бак/

-

Бакалаврын хавсрага хөтөлбөр батлах тухай

Хавсрага хөтөлбөр батлах асуудлыг ДЭМЖИВ.

 

Б. БУСАД АСУУДАЛ

 

Харьяалал

Хэлэлцэх асуудал

Хурлын шийдвэр

1

-

Бүрэлдэхүүн сургуулийн хөтөлбөр сонголтын хяналтын тоо батлах

 

ШУС-ийн мэргэжил сонголтын саналыг эргэн харах, ХШУИС, ОУХНУС-ийн саналын тоог нэмж батлахаар ШИЙДВЭРЛЭВ.

  • ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО