ХЕХ-ны хурлын шийдвэр

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ХУРАЛ (2016 оны 03 дугаар сарын 31)

А. БУСАД АСУУДАЛ

 

Харьяалал

Хэлэлцэх асуудал

Хурлын шийдвэр

1

-

ШУТИС-ийн Профессор Т.Амаржаргалан инженерийн боловсролын CDIO- санаачлагын стандарт, арга зүйг нэвтрүүлэх үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн талаар танилцуулга хийлээ.

 

  • CDIO төслийн сургалтад хамрагдан ажиллаж байгаа ХШУИС-ийн багш нарын ажлын явцын талаар мэдээлэл авахаар  ШИЙДВЭРЛЭВ.

2

-

МУИС-ийн бакалаврын сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах асуудал

Бакалаврын хөтөлбөрийг сайжруулахаар дараах ажлуудыг зохион байгуулахаар ШИЙДВЭРЛЭВ.

  • Төгсөгчдийн эзэмших мэдлэг, ур чадварыг тодорхой болгон сайжруулах
  • Мэргэжлийн суурь хичээлийн багцыг тодорхойлох ажлыг зохион байгуулахаар
  • Бакалаврын сургалтын хөтөлбөрүүдийг сайжруулахад чиглэсэн сургалт семинар зохион байгуулах

  • ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО