ХЕХ-ны хурлын шийдвэр

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ХУРАЛ (2014 оны 7 дугаар сарын 08)

А. ХӨТӨЛБӨР ШИНЭЭР НЭЭХ АСУУДАЛ (ИНДЕКС, ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ)

 

Хөтөлбөр

Харьяалал

 

Хэлэлцэх асуудал

 

 

Хурлын шийдвэр

1

Хэрэглээний  хими /бак/

ХШУИС

Буцаагдсан хөтөлбөрүүдийг дахин хэлэлцэх тухай

ДЭМЖЭЭГҮЙ.

2

Цаг уур /бак/

ХШУИС

ДЭМЖЭЭГҮЙ.

3

Ус судлал /бак/

ХШУИС

ДЭМЖЭЭГҮЙ.

4

Хэрэглээний математик /бак/

ХШУИС

ДЭМЖИВ.

  • Математикийн тэнхимээс өгсөн санал, түүний хариуг бичгээр аван, сургалтын хөтөлбөрөө  сайжруулан 9/15нд хөтөлбөрийн ерөнхий хороонд хүлээлгэн өгөх үүрэг өгч шийдвэрт хүрч чадахгүй бол хөтөлбөрийн ерөнхий хороо шийдвэр гаргах нөхцөлтэйгөөр БАТЛАВ.

5

Статистик /бак/

ХШУИС

ДЭМЖЭЭГҮЙ.

  • Эдийн засаг, математикийн тэнхимийн саналыг албан ёсоор авч, хамтран ажиллаж, түүний дагуу хөтөлбөрөө сайжруулан 9/15нд хөтөлбөрийн ерөнхий хороогоор дахин хэлэлцүүлэх үүрэг өгч, БУЦААВ.

6

Урлаг судлал /бак/

ШУС

ДЭМЖИВ.

  • Холбогдох засваруудыг хийх үүрэг өгч, хөтөлбөрийг БАТЛАВ.

7

Олон улс, орон судлал багц хөтөлбөр /бак/

ШУС

ДЭМЖИВ.

Холбогдох засваруудыг хийх үүрэг өгч, хөтөлбөрийг БАТЛАВ.

8

Хэл шинжлэл багц хөтөлбөр /бак/

ШУС

ДЭМЖИВ.

Холбогдох засваруудыг хийх үүрэг өгч, хөтөлбөрийг БАТЛАВ.

 

Б. БУСАД АСУУДАЛ

 

Харьяалал

Хэлэлцэх асуудал

Хурлын шийдвэр

1

-

Ерөнхий суурь хичээлийг батлах

  • Ерөнхий суурь бүлгийн хичээл тус бүрийг хэлэлцэж, тэнхимүүдэд хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах ДААЛГАВАР ӨГӨВ.

  • ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО