ХЕХ-ны хурлын шийдвэр

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ХУРАЛ (2014 оны 6 дугаар сарын 26)

А. ХӨТӨЛБӨР ШИНЭЭР НЭЭХ АСУУДАЛ (ИНДЕКС, ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ)

 

Хөтөлбөр

Харьяалал

 

Хэлэлцэх асуудал

 

 

Хурлын шийдвэр

 

 

1

Багш мэргэжлийн багц хөтөлбөр, хүмүүнлэг /бак/

ШУС

Хүмүүнлэгийн ухааны хөтөлбөрүүдийг хэлэлцэх тухай

ДЭМЖИВ.

 • Багш, монгол хэл, уран зохиолын боловсрол хөтөлбөрийг БАТЛАВ.
 • Багш, түүх, нийгмийн ухааны боловсрол хөтөлбөрийг сайжруулах зөвлөмж өгч БАТЛАВ.
 • Багш, гадаад хэлний боловсрол хөтөлбөрийг БАТЛАВ.

2

Түүх /бак/

ШУС

ДЭМЖИВ.

 • Түүх хөтөлбөрийг БАТЛАВ.

3

Философи /бак/

ШУС

ДЭМЖИВ.

 • Философи хөтөлбөрийг minor-гүй БАТЛАВ.

4

Шашин судлал /бак/

ШУС

ДЭМЖИВ.

 • Ахисан түвшинд олон элсэгчтэй тул эхний 2 жилийн элсэгчийн тоог хараад бакалаврын түвшинд байх эсэхийг шийдэхээр ТОГТОВ.

5

Олон улс, орон судлал багц хөтөлбөр /бак/

ШУС

ДЭМЖЭЭГҮЙ.

 • Хөтөлбөрийг дахин боловсруулахаар ХОЙШЛУУЛАВ.

6

Урлаг судлал /бак/

ШУС

ДЭМЖЭЭГҮЙ.

 • Хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэж хөтөлбөрийг дахин боловсруулахаар ХОЙШЛУУЛАВ.

7

Гадаад хэлний орчуулга багц хөтөлбөр /бак/

ШУС

ДЭМЖИВ.

 • Тусгай зөвшөөрөл авахаар БАТЛАВ.

8

Уран зохиол /бак/

ШУС

ДЭМЖИВ.

 • Англи, Япон, Хятад хэл, уран зохиол хөтөлбөрүүдийг Тусгай зөвшөөрөл авсны дараа хөтөлбөрийн ерөнхий хороогоор оруулж ирэхээр ШИЙДЭВ.
 • Хэл, уран зохиол, Утга зохиол судлал хөтөлбөрүүдийг тус тусад нь батлахыг ДЭМЖИВ.

9

Утга зохиол /бак/

ШУС

10

Хэл шинжлэл багц хөтөлбөр /бак/

ШУС

 • Хэл шинжлэлийн одоогийн байгаа дөрвөн хөтөлбөрийг батлахгүй ахисан түвшинд оруулах
 • Гадаад хэл шинжлэлийн хөтөлбөрүүд байж болно. Гэхдээ орон судлалын хөтөлбөрийн шаардлагын дагуу ажлын хэсэг байгуулан санал боловсруулсны дараа хэлэлцэхээр ХОЙШЛУУЛАВ.

 • ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО