ХЕХ-ны хурлын шийдвэр

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ХУРАЛ (2014 оны 10 дугаар сарын 14)

А. ХӨТӨЛБӨР ШИНЭЭР НЭЭХ АСУУДАЛ (ИНДЕКС, ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ)

 

Хөтөлбөр

Харьяалал

Хэлэлцэх асуудал

Хурлын шийдвэр

1

Статистик /бак/

ХШУИС

2014 оны 6, 7 дугаар сарын ХЕХ-ны хурлаар хэлэлцэгдээд буцаагдсан хөтөлбөрүүдийг дахин авч хэлэлцэх

Хөтөлбөрийг сайжруулаад дахин хэлэлцэхээр ХОЙШЛУУЛАВ.

2

Цаг уур /бак/

Цаг уур, Ус судлал хөтөлбөрийг олонхын саналаар БАТАЛЖ, САЙЖРУУЛАХ зөвлөмж өглөө. Үүнд, 1. Ном сурах бичгийг шинэчлэх, 2. Олон нийтэд зориулсан хөтөлбөр тул материалаа сайн бэлдэх

3

Ус судлал /бак/

4

Хэрэглээний хими /бак/

Хэрэглээний хими хөтөлбөрийг олонхийн саналаар БАТЛАВ.

5

Багшийн багц хөтөлбөр /бак/

ШУС

Багшийн багц хөтөлбөрийг БАТЛАВ.

6

Санхүү, банк

/бак/

БС

Санхүү, банк, Даатгал хөтөлбөрүүдийг сайжруулах санал өгч БАТЛАВ.

7

Даатгал /бак/

 

  • ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО