Намрын улирал – Философи – D 022301                                           Философи хавсрага мэргэжил

Намрын улирал – Шашин судлал – D 022101                                  Шашин судлал хавсрага мэргэжил