Хэзээ: 2019 оны 04 сарын 22-ны  Даваа гарагт  14.00 цагт

Хаана: МУИС-ийн хичээлийн II байрны 439 тоот танхимд болно.

Хурлын зорилго: Докторант, магистрантууд философи, шашин судлалын чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлынхаа явц, үр дүнгийн талаар харилцан ярилцаж, дэвшүүлсэн шинэ санаа оноо, үзэл баримтлалаа бусадтайгаа хуваалцах, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын чанар чансааг дээшлүүлэхэд оршино.

Илтгэлийг бүрэн эхээр нь: 2019 оны 04 сарын 19-ны өдрийн 15:00 цаг хүртэл МУИС-ийн хичээлийн 2 дугаар байрны 206 тоот өрөөнд философи, шашин  судлалын тэнхимд өгнө үү.

Илтгэлд тавигдах шаардлага:

  1. Эрдэм шинжилгээ, судалгааны шинэлэг тал тодорхой,  баримтад тулгуурласан, сонирхолтой, эрдэм шинжилгээний хэл найруулгаар бичигдсэн байх.
  2. Эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлд тавигдах шаардлагуудыг хангасан байх
  3. Илтгэлийн эхийг удирдагч, зөвлөх багшаараа хянуулж, гарын үсэг зуруулсан байх
  4. Илтгэлийг power point-оор бэлтгэж, монгол хэлээр хэлэлцүүлнэ.
  5. Илтгэх хугацаа 7-10 мин

Тэнхимд хүлээлгэж өгөх илтгэлийн эхэд тавигдах шаардлага:

  1. Үсгийн тэмдэгт Times New Roman, мөр хоорондын зай  “1,5”, илтгэлийн эх А4-ийн цаасан дээр  5-8 нүүр байна.
  2. Ном зүйг цагаан толгойн дэс дарааллаар бичих/монгол, гадаад хэл, интернет-сайт/
  3. Хүснэгт, график, зураг судалгааны ажлын 1/3-с илүүгүй зайг эзэлсэн байх
  4. Илтгэлийн нүүр хуудас нь Сургууль, тэнхим, сэдвийн нэр, удирдагч багшийн нэр (гарын үсэг), гүйцэтгэгч магистрант, докторантын овог, нэр, Улаанбаатар, 2019 он гэсэн бүтэцтэй байна.

Илтгэлийг дүгнэхэд баримтлах зарчим

Судалгааны ажлын үр дүн, ач холбогдол 35оноо
Судалгааны ажлын арга барилд суралцан байдал 30 оноо
Илтгэх ур чадвар 15 оноо
Ажлаа эзэмшсэн байдал 10 оноо
Асуултанд хариулсан байдал 10 оноо

Илтгэгч магистрант, докторантад эрдэм шинжилгээний 1 багц цаг тооцно.

Тус салбараас  зохион байгуулж буй энэхүү хурал, илтгэлтэй холбоотой саналт хүсэлтээ доорх утсаар холбоо барьж ирүүлж болно.

Хаяг: МУИС-ийн хичээлийн II байр, № 206 тоот

Утас: 77307730- 2220

МУИСийн ШУСийн Хүмүүнлэгийн Ухааны Салбар

Философи, шашин судлалын тэнхим

2019-03-27