“Оршихуй бол предикат биш” сэдэвт оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын тухай