Хэрэв та философийн хөтөлбөрийг сонгон суралцах гэж байгаа бол

  1. Ерөнхий суурь хичээлийн судалгаа шинжилгээний арга зүй багцаас Логикийн удиртгал Logi100 хичээлийг
  2. Хүмүүнлэгийн суурь хичээлүүдээс Гоо зүйн үндэс PHIL102 хичээлийг заавал судлах ёстойг анхаарна уу.