Философийн хөтөлбөр сонгохоор төлөвлөж буй оюутнуудын анхааралд