ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ БА ХҮМҮҮНИЙ ЕРТӨНЦ Эрдэм шинжилгээний бага хурлын удирдамж