Философи шашин судлалын тэнхмийн 2017 оны төгсөгчид дараах холбоосоор орж судалгааг бөглөнө үү.

2017 оны төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн судалгаа