“МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙН АСУУДЛУУД” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурлын удирдамж

2018-10-09T00:36:42+00:00

Эрдэм шинжилгээний бага хурлын зорилго: XXI зуунд боловсролын парадигм нь мэдлэг [...]

“МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙН АСУУДЛУУД” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурлын удирдамж2018-10-09T00:36:42+00:00