МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛИЙН ФИЛОСОФИ ШАШИН СУДЛАЛЫН САЛБАРЫН СПОРТ ӨДӨРЛӨГИЙН УДИРДАМЖ

2018-04-26T14:07:27+00:00

  Зорилго: Философийн салбарын төгсөгчид болон философи, шашин судлалын багш, [...]

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛИЙН ФИЛОСОФИ ШАШИН СУДЛАЛЫН САЛБАРЫН СПОРТ ӨДӨРЛӨГИЙН УДИРДАМЖ2018-04-26T14:07:27+00:00

2018 оны 04 сарын 27-ны өдөр философийн бэсрэг олимпиад болно.

2018-04-18T16:11:29+00:00

[gview file="http://dep.num.edu.mn/pshs/wp-content/uploads/2018/04/Философийн-Мини-олимпиад-удирдамж.docx"] [gview file="http://dep.num.edu.mn/pshs/wp-content/uploads/2018/04/номын-жагсаалт-ба-эсээ-удирдамж.docx"]

2018 оны 04 сарын 27-ны өдөр философийн бэсрэг олимпиад болно.2018-04-18T16:11:29+00:00