Төгсөгчдөөс төрсөн эрдэмтэд

ФИЛОСОФИЙН САЛБАРЫН ТӨГСӨГЧДӨӨС ТӨРСӨН ЭРДЭМТЭД

1970 оны төгсөлт № Овог нэр Хамгаалсан сэдэв он 1 Гончиг Сайнхишиг БНМАУ-д социализм байгуулах түгээмэл зүй тогтол ба онцлог 1979 2 Санжаагийн Гомбо Хөдөлмөрчдийн цуагийн төсөвтүүний...
Дэлгэрэнгүй

Чухал холбоосууд