Багш ажилчид

Media ObjectНар-Од.Д (Тэнхмийн эрхлэгч, Ахлах багш) (докторант)

 • Мэргэжил: Нягтлан бодогч-эдийн засагч
 • Төгсөн сургууль: МУИС-ийн ЭЗС /2002/
 • Зэрэг цол: Магистр (докторант), Боловсролын Тэргүүний ажилтан, Банк санхүүгийн Тэргүүний ажилтан  Мэргэшсэн нягтлан бодогч, Мэргэшсэн Дотоод Аудитор, Мэргэшсэн удирдлагын нягтлан бодогч
 • И-мэйл хаяг: na_od2@yahoo.com
 • Вэб блог: nar-od.blogspot.com
 • Тэнхимийн page хуудас: www.facebook.com/.num.acc/

 


Media Object
Эрдэнэсоёл.Д (Багш)

 • Мэргэжил: Нягтлан бодогч-эдийн засагч
 • Төгсөн сургууль: МУИС-ийн Завхан дахь ЭЗК /1998/
 • Зэрэг цол: Магистр (докторант), Банк санхүүгийн Тэргүүний ажилтан Мэргэшсэн нягтлан бодогч, Аудитор, Татварын итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогч
 • И-мэйл хаяг: soyol_6939@yahoo.com
 • Вэб блог: dsoyoloo.blogspot.com
 • Тэнхимийн page хуудас: facebook.com/.num.acc/

 


Media Object
Уранбаяр.Г(Багш)

 • Мэргэжил: Нягтлан бодогч-эдийн засагч
 • Төгсөн сургууль: МУИС-ийн Завхан дахь ЭЗК /1999/
 • Зэрэг цол: Магистр, Боловсролын Тэргүүний ажилтан, Банк санхүүгийн Тэргүүний ажилтан Мэргэшсэн нягтлан бодогч, Мэргэшсэн Дотоод Аудитор
 • И-мэйл хаяг: uly_s28@yahoo.com
 • Вэб блог:
 • Тэнхимийн page хуудас: facebook.com/.num.acc/

 


Media Object
Алтантуул.Ц(Багш)

 • Мэргэжил: Нягтлан бодогч-эдийн засагч
 • Төгсөн сургууль: МУИС-ийн Завхан дахв ЭЗСС /2005/
 • Зэрэг цол: Магистр, Мэргэшсэн нягтлан бодогч
 • И-мэйл хаяг: tuul_0110_n@yahoo.com
 • Вэб блог:
 • Тэнхимийн page хуудас: facebook.com/.num.acc/

 


Media Object
Болорчимэг.Б(Багш)

 • Мэргэжил: Нягтлан бодогч-эдийн засагч
 • Төгсөн сургууль: МУИС-ийн Завхан дахь ЭЗСС /2003/
 • Зэрэг цол: Магистр, Мэргэшсэн дотоод аудитор,
 • И-мэйл хаяг: jb_bolor15@yahoo.com
 • Вэб блог:
 • Тэнхимийн page хуудас: facebook.com/.num.acc/

 

 


Media Object
Амартүвшин.Б ( Багш)

 • Мэргэжил: Нягтлан бодогч, эдийн засагч
 • Төгсөн сургууль: СЭЗДС /2011/
 • Зэрэг цол: Магистар,  Мэргэшсэн Дотоод Аудитор
 • И-мэйл хаяг: amaraa_sfe@yahoo.com
 • Beб, блог:
 • Тэнхимийн page хуудас: facebook.com/.num.acc/