Тэргүүн мэдээ

2016-2017 оны хичээлийн жилийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрийн элсэлтийн журам, бүртгэл

“Монгол Улсын Их Сургуульд 2016 оны бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт оюутан элсүүлэх журам” 2016 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдрийн Захиргааны зөвлөлийн хурлаар шинэчлэгдсэн батлагдсан билээ....
Дэлгэрэнгүй

Олонлог бүлгэм

Олонлог бүлгэм нь Мэдээллийн Технологийн Тэнхимийн дэргэд сургуулийн нийт оюутан багш нарын дунд үйл ажиллагаа явуулахаар 2009 оны 4-р сард 21 гишүүнтэйгээр байгуулагдсан. Байгуулагдахдаа...
Дэлгэрэнгүй