Багш нарын CV

 

Тэнхмийн эрхлэгч Б.Эрдэнэбат CV MN CV EN
Профессор Ц.Болормаа CV MN CV EN
Профессор А.Солонго CV MN CV EN
Профессор Х.Цэвэлмаа CV MN CV EN
Профессор Б.Отгонтөгс CV MN CV EN
Зөвлөх Дэд Профессор Д.Нарантуяа CV MN CV EN
Дэд профессор С.Дөлбадрах CV MN CV EN
Дэд профессор Б.Алтанцэцэг CV MN CV EN
Дэд профессор Ч.Нарантуяа CV MN CV EN
Дэд профессор Б.Бат CV MN CV EN
Дэд профессор А.Гантунгалаг CV MN CV EN
Дэд профессор Б.Мягмарсүрэн CV MN CV EN
Дэд профессор Б.Нарантунгалаг CV MN CV EN
Дэд профессор Б.Соёлмаа CV MN CV EN
Дэд профессор Ч.Хашчулуун CV MN CV EN
Дэд профессор Б.Түвшинтөгс CV MN CV EN
Дэд профессор Д.Хишигт CV MN CV EN
Дэд профессор Б.Энх-Амгалан CV MN CV EN
Дэд профессор Б.Энхцэцэг  CV MN CV EN
Дэд профессор Г.Цагаач CV MN CV EN
Ахлах багш Д.Амаржаргал  CV MN CV EN
Ахлах багш С.Баттулга  CV MN CV EN
Ахлах багш Д.Баярмаа  CV MN CV EN
Ахлах багш Г.Болормаа  CV MN CV EN
Ахлах багш Т.Оюунбаатар  CV MN CV EN
Ахлах багш Б.Мөнхжаргал  CV MN CV EN
Ахлах багш  Б.Наранчимэг CV MN CV EN
Багш  С.Амартүвшин  CV MN CV EN
Багш  Ц.Амартүвшин  CV MN CV EN
Багш  Б.Бүжинтуул  CV MN CV EN
Багш  Б.Оюун-Эрдэнэ  CV MN CV EN
Багш Б.Цогт-Эрдэнэ  CV MN CV EN