Магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээний багц баг тооцно.

ЭЗТэнхимийн магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээний цагийг “МУИС-ийн магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээ, дадлагын ажлын багц тооцоход баримтлах түр журам”-ын дагуу 2019 оны 11 сарын 19-ний Мягмар гаригийн 11.00 цагт тооцох болсон тул холбогдох материалуудаа заасан хугацаанаас өмнө ЭЗТ-ийн туслах ажилтан Дашдуламд хүргүүлнэ үү.

Жич: “МУИС-ийн магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээ, дадлагын ажлын багц тооцоход баримтлах түр журам” , Нэгтгэл хүснэгтийн загварыг хавсаргав.

ЭШ-ний багц цаг тооцох ажлын хэсэг