1951

Химийн тэнхим, хичээлийн лабораторуудыг шинээр байгуулах ажлыг тэр үеийн ЗХУ-аас уригдаж ирсэн профессор, эрдэмтэн багш нар гардан хийж, Москвагийн Улсын Их Сургууль сургалтын багаж тоног төхөөрөмжөөр тусалсан түүхтэй. Монгол Улсын Их Сургуулийн химийн салбарт анхлан хичээл зааж, эрдэм судалгааны ажлыг эхлүүлсэн үндэсний мэргэжилтэн багш нар 1950-аад оноос бий болж, 1951 онд багш нарын факультетын дэргэд хими-биологийн салбар нээгдсэнээр химийн тэнхим нь Ерөнхий, аналитик хими, Органик-биохими гэсэн хоёр тэнхим болон өргөжиж химийн ангийн анхны оюутнуудыг хими-биологи мэргэжлээр бэлтгэж эхлэв.