Research team’s seminar

This information is only available in Mongolian.

Эмчилгээний хүнс, байгалийн нэгдэлийн судалгааны багийн хуваарь

Эмчилгээний хүнс, байгалийн нэгдэлийн судалгааны багийн  2017-2018 оны судалгааны семинарын хуваарь гарлаа. Сонирхсон оюутнууд байвал хуваарийн дагуу ирж судалгааны ажилтай танилцаж...
More

Шатах ашигт малтмалын хими ба хими-технологийн судалгааны багийн хуваарь

Шатах ашигт малтмалын хими ба хими-технологийн судалгааны багийн  2017-2018 оны судалгааны семинарын хуваарь гарлаа. Сонирхсон оюутнууд байвал хуваарийн дагуу ирж судалгааны ажилтай...
More

Биологын идэвхит байгалийн нэгдлийн химийн багийн хуваарь

Биологын идэвхит байгалийн нэгдлийн химийн судалгааны багийн  2017-2018 оны судалгааны семинарын хуваарь гарлаа. Сонирхсон оюутнууд байвал хуваарийн дагуу ирж судалгааны ажилтай танилцаж...
More

Органик синтезын судалгааны багийн семинарын хуваарь

Органик синтезын судалгааны багийн  2017-2018 оны судалгааны семинарын хуваарь гарлаа. Сонирхсон оюутнууд байвал хуваарийн дагуу ирж судалгааны ажилтай танилцаж болно.
More

Физик химийн судалгааны багийн хуваарь

Физик химийн судалгааны багийн  2017-2018 оны судалгааны семинарын хуваарь гарлаа. Сонирхсон оюутнууд байвал хуваарийн дагуу ирж судалгааны ажилтай танилцаж болно.
More

Хүрээлэн буй орчны эрсдэлийн үнэлгээ, химийн хэмжилзүйн судалгааны багийн хуваарь

Хүрээлэн буй орчны эрсдэлийн үнэлгээ, химийн хэмжилзүйн судалгааны багийн  2017-2018 оны судалгааны семинарын хуваарь гарлаа. Сонирхсон оюутнууд байвал хуваарийн дагуу ирж судалгааны...
More

Химийн дидактикын судалгааны багийн хуваарь

Химийн дидактикын судалгааны багийн  2017-2018 оны судалгааны семинарын хуваарь гарлаа. Сонирхсон оюутнууд байвал хуваарийн дагуу ирж судалгааны ажилтай танилцаж болно.
More

2017-2018 оны судалгааны семинар

2017-2018 оны судалгааны семинарын хуваарь гарлаа.
More