Сургалтын хөтөлбөр

БАКАЛАВРЫН СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /2014 он/ 

Хими (PDF файл)  
Багш, байгалийн ухааны боловсрол (PDF файл)  

 

МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Хими (PDF файл )  
Химийн боловсрол (Мэргэжил) (PDF файл)  
Химийн боловсрол (Судалгаа) (PDF файл)  

 

ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Хими (Chemistry)  

 

БАКАЛАВРЫН СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /2013 он/

Байгалийн нэгдлийн хими (PDF файл)  
Нефтийн хими (PDF файл)  
Нүүрсний хими (PDF файл)  
Хими технологи (PDF файл)  
Хими (PDF файл)  
Химийн багш (PDF файл)  
Хүнсний хими (PDF файл)  
Хүрээлэн буй орчны хими (PDF файл)  
Эрдэс материалын хими (PDF файл)