Хүрээлэн буй орчны эрсдэлийн үнэлгээ, химийн хэмжилзүйн судалгааны багийн хуваарь

Хүрээлэн буй орчны эрсдэлийн үнэлгээ, химийн хэмжилзүйн судалгааны багийн  2017-2018 оны судалгааны семинарын хуваарь гарлаа. Сонирхсон оюутнууд байвал хуваарийн дагуу ирж судалгааны ажилтай танилцаж болно.