Биологын идэвхит байгалийн нэгдлийн химийн багийн хуваарь

Биологын идэвхит байгалийн нэгдлийн химийн судалгааны багийн  2017-2018 оны судалгааны семинарын хуваарь гарлаа. Сонирхсон оюутнууд байвал хуваарийн дагуу ирж судалгааны ажилтай танилцаж болно.