Италийн Венец хотноо 2020 оны 07 дугаар сарын 06-10-ны хооронд зохиогдох Ногоон Хими төгсөлтийн дараах зуны сургуульд суралцахыг урьж байна.

Сургалт онлайн хэлбэрээр явагдана. Дэлгэрэнгүйг дараах мэдээллээс үзнэ үү.

Update informations SS by remote