2019-2020 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын бакалавр, магистрын диплом хамгаалалт дараах хуваарийн дагуу явагдана.