2018-2019 оны хаврын улирлын бакалавр, магистрын хамгаалалтын тов