Химийн бага олимпиад 2018-ын бодлого

Химийн бага олимпиадын 9-р ангийн тест

Bodlogo-09-angi

Химийн бага олимпиадын 10-р ангийн тест

Bodlogo-10-angi

Химийн бага олимпиадын 11-р ангийн тест

Bodlogo-11-angi

Химийн бага олимпиадын 12-р ангийн тест

Bodlogo-12-angi