ЭШ хурал, бакалавр, магистрын хамгаалалтын тов

ХИМИЙН ТЭНХИМИЙН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ, БАКАЛАВР, МАГИСТРЫН ДИПЛОМ ХАМГААЛУУЛАХ ХУРЛЫН ТОВ

Бакалавр, магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээний хурал: 2018.04.11-ний өдрийн 14.30 цагт, Дугуй танхимд,
Бакалаврын урьдчилсан хамгаалалт: 2018.05.03-ны өдрийн 14.20 цагт, I-120 тоот
Бакалаврын жинхэнэ хамгаалалт: 2018.05.30-ны өдрийн 09.00 цагт, I-120 тоот
Магистрын урьдчилсан хамгаалалт: 2018.04.19-ны өдрийн 13.00 цагт, I-124 тоот
Магистрын жинхэнэ хамгаалалт: 2018.05.17-ны өдрийн 14.20 цагт, I-120 тоот өрөөнд тус тус болно.

Химийн тэнхим