Химийн тэнхимийн хөтөлбөр сурталчлах өдөрлөг болно

2018.03.28,30-ний өдрүүдэд Химийн тэнхимийн “Хими”, “Багш, химийн” мэргэжлийн хөтөлбөрүүдийг сурталчлах өдөрлөг болох тул оюутан суралцагчдыг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.
Хөтөлбөр сурталчлах өдөрлөгийн үйл ажиллагааны урилга, хөтөлбөртэй танилцана уу.

хөтөлбөр сурталчлах зар-02

Picture2