Хичээлийн хөтөлбөр

CHEM310 ХИМИЙН ТҮҮХ

Багц цаг: 3 кредит Өмнөх холбоо: Агуулга: Химийн шинжлэх ухааны хөгжил 17-р зуунд эхэлж, 18-р зууны сүүлчээр хурдасч, Хими шилжилтийн үе 19-р зуунд асар их химийн хөгжил дэвшилд хүрсэн. Энэ...
Дэлгэрэнгүй

CHEM425 НАНОХИМИ, CУПРАМОЛЕКУЛЫН ХИМИЙН ҮНДЭС

Багц цаг: 3 кредит Өмнөх холбоо: Агуулга: Нанохими, супрамолекулын химийн хичээлийг судалснаар оюутан магиструудад дараах мэдлэг чадвар, дадал төлөвшүүлэх зорилготой ·         –...
Дэлгэрэнгүй

CHEM 430 ХҮНСНИЙ МИКРОБИОЛОГИ, БИОТЕХНОЛОГИ

Багц цаг: 3 кредит Өмнөх холбоо: Агуулга: Хүнсний бүтээгдэхүүн, тэдгээрийн түүхий эдийн микробын бохирдол, бохирдлын эх үүсвэрүүд, хүнсний бүтээгдэхүүний муудалт, хүнсний бүтээгдэхүүнийг...
Дэлгэрэнгүй

CHEM429 КАТАЛИЗ

Багц цаг: 3 кредит Өмнөх холбоо: Агуулга: Энэхүү хичээлээр гомоген болон гетероген катализын үндсэн мэдлэгийг оюутанд олгоно. Гомоген болон гетероген катализ, катализын зарим төрлийн...
Дэлгэрэнгүй

CHEM 431 ГЕТЕРОЦАГИРАГТ НЭГДЛИЙН ХИМИ

Багц цаг: 3 кредит Өмнөх холбоо: Агуулга: Энэ хичээлээр ялангуяа ихэнх эмийн молекулын бүтцэд оролцдог гетероцагирагт ароматик органик нэгдлүүд (пиридин, пиррол, фуран, пирримидин,...
Дэлгэрэнгүй

CHEM433 ЦЭВЭР НҮҮРСНИЙ ТЕХНОЛОГИ

Багц цаг: 3 кредит Өмнөх холбоо: Агуулга: Нүүрс нь эрчим хүч үйлдвэрлэх гол эх үүсвэр, шингэн түлш болон төрөл бүрийн химийн бодис, материал үйлдвэрлэх чухал түүхий эдийн нэг бөгөөд сүүлийн...
Дэлгэрэнгүй

CHEM 432 ФИТОХИМИ БА АШИГТ УРГАМАЛ

Багц цаг: 3 кредит Өмнөх холбоо: Агуулга: Ургамлын аймаг, ургамлын эд эртхний бүтэц, ангилал, зүйлийн бүрэлдэхүүн (гуурст ургамал, гуурст биш ургамал, хөвд, ойм хэлбэртэн, нүцгэн үртний...
Дэлгэрэнгүй

CHEМ428 ӨНГӨТ, ҮНЭТ, ХОВОР ЭЛЕМЕНТИЙН ХИМИ

Багц цаг: 3 кредит Өмнөх холбоо: Агуулга: Өнгөт, үнэт металлууд болон ховор элементүүдийн түүхий эд, тэдгээрийг боловсруулж ирсэн түүхэн үе шатуудыг нарийвчлан авч үзнэ. Үнэт, өнгөт...
Дэлгэрэнгүй